Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 15/09/2020 - 10:24

BTNO - Trong tháng 8 năm 2020, Chỉ số giá nhóm hàng lương thực- thực phẩm tăng so với tháng trước- trong đó lương thực tăng 0,27%, chủ yếu do giá gạo các loại tăng; thực phẩm tăng 0,82%, chủ yếu do nhóm thịt gia cầm, thịt bò, thịt gà, thuỷ sản tươi sống... tăng.

Khu vực bán thực phẩm tươi sống tại chợ Long Hoa-thị xã Hòa Thành.

* Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất lúa và xây dựng vùng lúa chất luợng cao”, ngành chức năng đang tiếp tục tập huấn, đào tạo và chứng nhận VietGAP với diện tích 242,1 ha, gồm 100-150 hộ thực hiện. Đồng thời, xây dựng các mô hình nhân giống lúa cấp xác nhận với diện tích 75 ha, sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích 120 ha, trồng mãng cầu trong nhà lưới.

* 8 tháng đầu năm, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn tỉnh đạt 1.815 tỷ đồng- giảm 5,72% so với cùng kỳ. Trong đó: doanh thu vận chuyển hành khách đạt 538,7 tỷ đồng- giảm 8,31%; doanh thu vận chuyển hàng hóa đạt 1.241 tỷ đồng- giảm 4,44%; doanh thu hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 35,3 tỷ đồng- cũng giảm 9,07%.

* Trong tháng 8 trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ vi phạm quy định về Luật Lâm nghiệp- tăng 3 vụ so với tháng trước, bao gồm: 4 vụ khai thác rừng, 3 vụ vận chuyển lâm sản, 1 vụ phá rừng trái pháp luật và 1 vụ vận chuyển động vật rừng trái pháp luật.

S.T