BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 25/04/2012 - 04:43

Khu KTCK Mộc Bài

(BTNO)- * Theo Cục Thống kê, năng suất lúa bình quân ở Tây Ninh trong 10 năm qua tăng khá cao. Năm 2001 cây lúa Tây Ninh có năng suất bình quân là 32,17 tạ/ha, đến năm 2011 đã nâng lên được gần 48 tạ/ha.

* Trong 25 xã điểm xây dựng nông thôn mới, có tất cả 24 khu chợ - bao gồm 12 chợ kiên cố, 3 chợ bán kiên cố và 9 chợ tạm. Tuy nhiên, trong đó có đến 6 xã chưa có chợ là: Tân Hoà, Thạnh Đông, Bến Củi, Long Thành Trung, Long Thành Bắc và An Bình.

* Toàn tỉnh hiện có 47 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, bao gồm: 17 HTX Dịch vụ nông nghiệp, 22 HTX Thuỷ lợi, 3 HTX Thuỷ sản và 5 HTX sản xuất rau an toàn.

* Đến nay, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đã có 47 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 100,13 triệu USD và 6.468,5 tỷ đồng. Trong đó có 17 dự án đã đi vào hoạt động với nguồn vốn thực hiện tương đương 266,3 triệu USD.

S.T