Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 27/09/2020 - 08:54

BTNO - Theo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 9.2020 ước đạt 46.826,4 tỷ đồng- tăng 0,9% so với tháng trước, tăng 3% so với đầu năm.

Giao dịch với khách hàng tại trụ sở Agribank Tây Ninh.

Trong đó, riêng nguồn vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 10.373 tỷ đồng-giảm 3,1% so với tháng trước, giảm 29,4% so với đầu năm.

* Trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp mới 13 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 353,158 triệu USD; tăng vốn 13 lượt dự án với vốn tăng 163,895 triệu USD; giảm vốn 2 dự án với số vốn giảm 10,946 triệu USD; chấm dứt hoạt động 2 dự án với vốn đăng ký 2,72 triệu USD.

* Tính đến tháng 8.2020, vốn kế hoạch đã bố trí thực hiện dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông là 815,6 tỷ đồng. Trong đó, năm 2017 bố trí 10 tỷ đồng, năm 2018 bố trí 418,55 tỷ đồng, năm 2019 bố trí 100 tỷ đồng và năm 2020 bố trí tiếp 287,05 tỷ đồng.

Lao động làm việc tại Công ty cơ khí Tây Ninh.

* Trong tháng 8.2020, toàn tỉnh đã tư vấn việc làm và học nghề cho 3.427 lượt lao động; giới thiệu cung ứng 251 lao động trong nước; tổ chức đưa 11 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã tư vấn việc làm và học nghề cho 19.111 lượt lao động; cung ứng 704 lao động trong nước và tổ chức đưa 290 lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

S.T