Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 30/09/2020 - 14:34

BTNO - Tổng diện tích gieo trồng cây nông nghiệp hằng năm trên địa bàn tỉnh thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 240.768 ha, so với 9 tháng năm 2019 giảm 1,05% (tương đương giảm 2.563 ha). Trong đó cây lúa giảm khoảng 3.300 ha, cây mía giảm hơn 4.200 ha, đậu phộng giảm gần 1.000 ha, rau các loại giảm khoảng 150 ha...

Nông dân xã Bình Minh-TP Tây Ninh chăm sóc vườn rau mới xuống giống.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2020 tăng 5,17% so với tháng trước. Trong đó ngành khai khoáng tăng 8,78%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 5,18%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,04%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,72%...

* Chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, hiện đạt hơn 8,93 triệu con- tăng 17,04% (tương đương tăng 1,3 triệu con) so với cùng kỳ. Trong đó đàn gà chiếm tỷ trọng lớn nhất, hiện có 8.304.000 con- tăng 18,43% (tương đương tăng 1.292.000 con) so với cùng kỳ.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh tăng 0,19% so với tháng trước, tăng 1,95% so với tháng cùng kỳ năm trước, giảm 0,93% so với tháng 12 năm trước và tăng 2,33% so với bình quân cùng kỳ năm 2019. CPI tháng 9 tăng chủ yếu do giá xăng dầu, lương thực và thực phẩm tăng.

S.T