BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 01/05/2012 - 03:16

(BTNO)- * Kể từ tháng 4.2012, Cục Thống kê đưa chỉ tiêu “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định năm 1994 hàng tháng” và từ tháng 7.2012 sẽ công bố giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010.

* Theo Sở NN-PTNT, từ đầu năm đến giữa tháng 4.2012, toàn tỉnh gieo trồng được gần 50.000 lúa- đạt hơn 33% kế hoạch về diện tích lúa cả năm và bằng 100,8% so với cùng kỳ. Trong đó, vụ hè thu bắt đầu gieo trồng được khoảng 120ha lúa.

Đất chuyên lúa Tây Ninh được phân bố là 58.540ha

* Theo Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2020 của Chính phủ phân bổ thì Tây Ninh có 81.000 ha đất trồng lúa nước, trong đó có 58.540 ha là đất chuyên lúa- sản xuất từ 2 đến 3 vụ lúa mỗi năm.

* Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4.2012 tăng 0.06% so với tháng trước, tăng 2,51% so với tháng 12 năm 2011 và tăng 11,58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá xăng dầu tăng đến 5,55% so với tháng trước- theo công bố của Cục Thống kê.

 

S.T