Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 21/10/2020 - 10:51

BTNO - 9 tháng đầu 2020, vốn đầu tư thuộc vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện đạt 3.196 tỷ đồng- bằng 65,96% kế hoạch năm và tăng 58,99% so với cùng kỳ.

Phá dỡ cầu Thái Hòa (đường Trưng Nữ Vương, TP.Tây Ninh) để xây dựng mới.

Trong đó: vốn ngân sách cấp tỉnh ước đạt 2.171 tỷ đồng- bằng 71,75% kế hoạch, tăng 29,01% cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện đạt 1.023 tỷ đồng- đạt 56,34% kế hoạch, tăng 212,61% cùng kỳ.

* Trong 9 tháng đầu năm, đàn gia cầm trong tỉnh đạt 8.938.000 con, so với cùng kỳ tăng 17,04% (tương đương tăng 1.300.000 con). Trong đó đàn gà có 8.304.000 con, so với cùng kỳ tăng 18,43% (tương đương tăng 1.292.000 con) do nhiều hộ gia đình chăn nuôi và các công ty nuôi gia công tăng quy mô.

* Số cây lâm nghiệp trồng phân tán trong các dự án và ngoài nhân dân trên địa bàn tỉnh ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm được 57.600 cây, so với cùng kỳ giảm 6,57% (tương đương giảm khoảng 4.000 cây), do các dự án và nhiều hộ dân chuyển sang trồng các loại cây lâu năm có giá trị kinh tế cao hơn.

* Khối lượng vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm nay đạt 12.973 nghìn lượt khách- giảm 9,95% và luân chuyển 961.363 nghìn lượt khách.km- cũng giảm 7,69% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

S.T