Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 25/10/2020 - 18:35

BTNO - Vốn đầu tư phát triển khu vực ngoài nhà nước thực hiện trong 9 tháng đầu năm đạt 11.981,31 tỷ đồng- bằng 96,90% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn của doanh nghiệp thực hiện 4.148,98 tỷ đồng-bằng 87,35% so với cùng kỳ; vốn hộ dân cư thực hiện 7.832,32 tỷ đồng- tăng 2,86% so cùng kỳ.

Khu chung cư nhà ở xã hội Golden City (HQC cũ) thuộc phường 2, TP.Tây Ninh đang được triển khai xây dựng.

* Tây Ninh đề xuất giảm diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp Chà Là (huyện Dương Minh Châu) từ 200 ha xuống còn 42 ha. Hiện tại, khu công nghiệp này đã thực hiện giai đoạn 1 là 42 ha, phần diện tích đất thực hiện giai đoạn 2 còn lại là 158 ha khó triển khai do kết nối giao thông không thuận lợi và có nhiều kênh thủy lợi.

* Năm 2020, ngành chức năng đề ra kế hoạch xây dựng 50 mô hình khuyến nông. Trong đó, có 26 mô hình đầu tư hỗ trợ giống, vật tư cho nông dân và 24 mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện được 40/50 mô hình- đạt 80% so với kế hoạch.

* Mặc dù tình hình kinh tế những năm qua gặp nhiều khó khăn, nhưng số HTX trên địa bàn tỉnh hoạt động có lãi chiếm đến 97,67%.

Trong tổng số 138 HTX: có 33 HTX xếp loại giỏi- chiếm 25,6%; 32 HTX khá- chiếm 24,8%; 61 HTX trung bình- chiếm 47,3%; 3 HTX yếu- chiếm 2,3% và 9 HTX mới thành lập không phân loại.

S.T