Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 29/10/2020 - 09:02

BTNO - Theo Sở Công thương, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10.2020 tăng 4,71% so với tháng trước và tăng 11,81% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,83%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,33%); sản xuất và phân phối điện tăng 3,21%... Riêng phân ngành khai khoáng giảm 5,11%.

Bảo trì thiết bị trước khi vào vụ chế biến tại Nhà máy đường TTC- Biên Hòa.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho thả hơn 515.000 con cá giống vào hồ Dầu Tiếng, gồm các chủng loại: Mè hoa, Trắm cỏ, Chép, cá Tra, cá Lăng nha và cá Thát lát cườm. Đợt thả cá giống lần này được thực hiện trong ba ngày- từ 15 đến 17.10.2020.

* Hiện nay có khoảng 2.458 loại sản phẩm phân bón, thuốc BVTV do 296 công ty sản xuất, nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường tỉnh. Từ đầu năm 2020 đến nay, thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát hiện 13 sản phẩm giả (11 phân bón và 2 thuốc BVTV) và 11 sản phẩm kém chất lượng (8 phân bón và 3 thuốc BVTV).

* Theo Ngân hàng nhà nước tỉnh, vốn huy động đến cuối tháng 10.2020 ước đạt 46.571 tỷ đồng- tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 2,4% so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 9.500 tỷ đồng- giảm 8,4% so với tháng trước, giảm 35,4% so với đầu năm.

S.T