Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 23/11/2020 - 10:20

BTNO - Dự kiến năm 2020, Tây Ninh sẽ có 45/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 18 xã biên giới- chiếm 63,3% số xã toàn tỉnh, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X và chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (50% số xã).

Nâng cấp đường giao thông ở thị xã Hòa Thành để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM cấp huyện.

Có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là Thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh.

* Theo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đến cuối tháng 10.2020, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 và Nghị định số 116 trên địa bàn tỉnh đạt 40.500 tỷ đồng- chiếm 63,7%/tổng dư nợ; dư nợ cho vay chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp đạt 24.458,7 tỷ đồng- tăng 11,3% so với đầu năm.

* Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 47.600 ha diện tích khoai mì- đạt 83,12% diện tích gieo trồng, tăng 9,24% (tương đương tăng hơn 4.000 ha) so với cùng kỳ.

Sản lượng thu hoạch mì 10 tháng ước đạt hơn 1,5 triệu tấn- tăng 11,11% (tương đương tăng hơn 150 ngàn tấn) so với cùng kỳ.

* Diện tích rừng trồng mới tập trung ước thực hiện trong tháng 10.2020 trên địa bàn tỉnh đạt 79 ha- bằng 74,53% (tương đương giảm 27 ha) so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh trồng mới rừng tập trung được 215 ha- bằng 98,62% (tương đương giảm 3 ha) so với cùng kỳ.

S.T