Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 26/11/2020 - 22:32

BTNO - Chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh, hiện đạt 8,93 triệu con- so với cùng kỳ tăng 17,04% (tương đương tăng 1,3 triệu con).

Trong đó đàn gà hiện có 8,3 triệu con- so với cùng kỳ tăng 18,43% (tương đương tăng 1,29 triệu con). Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng 10 tháng qua đạt 31.974 tấn- so cùng kỳ tăng 16,12% (tương đương tăng 4.438,66 tấn), chủ yếu là thịt gà. (ảnh 2610)

* Toàn tỉnh hiện có 90 HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012- tăng 38 HTX so với năm 2017. Trong đó có 22 HTX trồng trọt, 6 HTX sản xuất rau an toàn, 3 HTX chăn nuôi, 2 HTX thủy sản, 57 HTX tổng hợp. Các HTX này đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 980 lao động- tăng 158 lao động so với năm 2017.

Chăn nuôi gà thả vườn ở huyện Tân Châu.

* Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh đạt 19.000 triệu USD- tăng bình quân 8%/năm. Xuất khẩu Tây Ninh chủ yếu dựa vào nhóm hàng công nghiệp- chiếm đến 81,8%, trong đó mặt hàng dệt may chiếm tỷ trọng lớn nhất- 20,3%.

* 10 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 12.447 nghìn tấn- giảm 3,75% và luân chuyển được 946.630 nghìn tấn.km- cũng giảm 2,92% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải đường bộ đạt 12.369 nghìn tấn- giảm 3,6% và luân chuyển 942.288 nghìn tấn.km- cũng giảm 2,76% so cùng kỳ.

S.T