Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 20/12/2020 - 18:45

BTNO - Trong 11 tháng năm 2020, một số ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh có sản phẩm sản xuất tăng khá, trong đó điện thương phẩm tăng 14,39%; điện sản xuất tăng 71,18... so với cùng kỳ năm trước.

Phát triển lưới điện nông thôn.

* Trong 11 tháng năm 2020, một số ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh có sản phẩm sản xuất tăng khá như: đường các loại tăng 0,93%; quần áo các loại tăng 6,93%; vỏ ruột xe các loại tăng 6,87%; điện thương phẩm tăng 14,39%; điện sản xuất tăng 71,18%; nước máy sản xuất tăng 5,48%; Clanke Poolan tăng 13,81%... so với cùng kỳ năm trước.

* Doanh thu bán buôn trên địa bàn tỉnh trong 11 tháng năm 2020 ước đạt 56.018,95 tỷ đồng- tăng 0,76% so với cùng kỳ. Một số nhóm ngành hàng có tốc độ tăng mạnh như: bán buôn lương thực thực phẩm- tăng 4,99%; bán buôn vật phẩm, văn hoá, giáo dục- tăng 3,92%; bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu- tăng 2,70%...

* Thời gian qua, ngành chức năng trong tỉnh đã phối hợp Viện Di truyền Việt Nam nghiên cứu giống mì kháng bệnh vụ đông xuân 2019 – 2020, theo dõi 210 dòng/giống mì, trong đó có 107 dòng nhập nội.

Kết quả bước đầu đã chọn được 8 dòng xuất sắc vượt trội có năng suất trên 45 tấn/ha, hàm lượng tinh bột trên 27%.

* Lũy kế 11 tháng năm 2020, vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh đạt 16.270 nghìn lượt- giảm 8,26%; luân chuyển đạt 1.202.740 nghìn lượt khách.km- giảm 6,87% so với cùng kỳ.

Trong đó vận chuyển hành khách bằng đường bộ đạt 16.011 nghìn lượt, chiếm tỷ trọng đến 98,4%- giảm 7,69% so với cùng kỳ.

S.T


Liên kết hữu ích