Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 11/01/2021 - 18:28

BTNO - Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước thực hiện 4.057 triệu USD- tăng 7% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 3.588 triệu USD- tăng 7% so vói cùng kỳ.

Cao su thiên nhiên- một trong những mặt hàng xuất khẩu của Tây Ninh.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm thực phẩm, hàng gia dụng, quần áo may sẵn, cao su thiên nhiên, giày dép, vải các loại; nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu...

* Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo giá thực tế ước đạt 87.908 tỷ đồng. Trong đó, khu vực nông-lâm-thủy sản chiếm 21,50% (năm trước là 21,11%); khu vực công nghiệp- xây dựng chiếm 43,59% (năm trước là 42,65%); khu vực dịch vụ chiếm 29,97% (năm trước là 31,26%); phần thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,94% (năm trước là 4,98%).

* Tổng diện tích gieo trồng cây lúa trong năm 2020 đạt 147.830,53 ha- giảm 0,83% so cùng kỳ (­tương đương giảm 1.234,34 ha), năng suất bình quân cả năm sơ bộ đạt 54,01 tạ/ha- giảm 0,21% so với cùng kỳ.

Sản lượng lúa thu hoạch cả năm đạt 776.985 tấn (cũng giảm 3,68% so với cùng kỳ, tương đương giảm 29.719 tấn).

* Trong năm 2020, tại các khu rừng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ cháy rừng trồng (sao, dầu, keo) với diện tích 14,86 ha- so với cùng kỳ năm 2019 tăng 10 vụ, tăng 5,56 ha.

Tuy nhiên, do được phát hiện và ngăn chặn kịp thời nên thiệt hại tài nguyên rừng không đáng kể.

S.T