Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 15/01/2021 - 09:50

BTNO - Trong năm 2020, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 34.917 tỷ đồng-tăng 1,62% so với năm 2019.

Thi công nâng cấp đường Nguyễn Huệ (thị xã Hòa Thành).

Trong đó, khu vực nhà nước đạt 5.850,87 tỷ đồng-tăng 30,30%; khu vực ngoài nhà nước đạt 16.954 tỷ đồng-bằng 96,63%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12.111,60 tỷ đồng-bằng 98,27% so với cùng kỳ.

* Khối lượng củ mì đưa vào chế biến trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 đạt khoảng 3,7 triệu tấn- tăng 3,52% so với cùng kỳ; sản xuất được 931.318 tấn bột. Trong đó, sản xuất tại các nhà máy công nghiệp khoảng 3.166.484 tấn củ, 791.621 tấn bột; sản xuất tại các cơ sở vừa và nhỏ 558.791 tấn củ, 139.697 tấn bột.

* Cộng dồn cả năm, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn tỉnh đạt 2.896 tỷ đồng- giảm 1,26% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách đạt 860,2 tỷ đồng-giảm 2,9%; doanh thu vận chuyển hàng hóa đạt 1.976 tỷ đồng- giảm 0,61%. Riêng doanh thu hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ đạt 60,1 tỷ đồng- tăng 1,37% so với năm 2019.

* Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2020 ước đạt 67.600 tỷ đồng- tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 15,0% so cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, dư nợ ngắn hạn 44.770 tỷ-tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 15,32% so với cùng kỳ; dư nợ trung và dài hạn 22.830 tỷ- tăng 14,38% so cùng kỳ năm trước.

S.T