Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 25/01/2021 - 10:09

BTNO - Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt 64.016,04 tỷ đồng- tăng 3,61% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tập trung ở một số nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất như: lương thực, thực phẩm- tăng 5,20%; gỗ và vật liệu xây dựng- tăng 4,01%; xăng dầu các loại- tăng 3,92%...

Bán lẻ hàng hóa tại chợ Long Hoa (thị xã Hòa Thành).

* Năm 2020, vốn đầu tư nhiều công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước được đẩy mạnh, như: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.793- ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) đạt 301,97 tỷ đồng; Nâng cấp, mở rộng ĐT.782- ĐT.784 (đoạn từ tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình) đạt 283,27 tỷ đồng; đường Đất Sét- Bến Củi đạt 255,46 tỷ đồng...

* Năm 2020, Tây Ninh thu hút đầu tư trong nước đạt 3.709,92 tỷ đồng- giảm 21,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư mới 41 dự án với tổng vốn đăng ký 2.485 tỷ đồng; 18 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 1.224,92 tỷ đồng.

* Lủy kế cả năm 2020, khối lượng vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 15.377 nghìn tấn- giảm 1,78% và luân chuyển 1.165 triệu tấn.km- giảm 0,99% so với năm trước.

Trong đó. vận tải đường bộ đạt 15.283 nghìn tấn- giảm 1,61% và luân chuyển 1.160 triệu tấn.km- giảm 0,82% so với năm trước.

S.T