BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 01/06/2012 - 05:51

(BTNO)- * Theo Sở Tài chính, dự kiến từ nay đến năm 2015 Tây Ninh tiếp tục cổ phần hoá thêm 5 Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước. Trong đó có 2 Công ty nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ và 3 Công ty nhà nước giữ dưới 50% tổng vốn điều lệ.

* Huyện Gò Dầu đề xuất tỉnh xoá bỏ Cụm công nghiệp Bàu Đồn có quy mô diện tích là 200 ha. Lý do là vùng đất quy hoạch cụm công nghiệp này chủ yếu là đất trồng lúa, màu 3 vụ/năm. Đồng thời trên địa bàn huyện cũng đã có 1.250 ha đã quy hoạch khu công nghiệp.

* Trong tháng 5 năm 2012, khối lượng vận chuyển hàng hoá ở Tây Ninh thực hiện được khoảng 712.000 tấn với doanh thu ước đạt hơn 93 tỷ đồng. So với tháng trước, cả khối lượng và doanh thu hàng hoá ở Tây Ninh vẫn giữ mức ổn định.

Nuôi bò sữa ở huyện Trảng Bàng

* Theo quy hoạch phát triển nông nghiệp, đến năm 2015 đàn bò ở Tây Ninh đạt hơn 146.000 con- tăng hơn hiện nay khoảng 20.000 con. Trong đó, đàn bò sữa đến năm 2015 đạt 8.000 con- tăng hơn hiện nay khoảng gần 6.000 con.

S.T