Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 18/02/2021 - 09:50

BTNO - Trong tháng 1.2021, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 313,2 tấn- tăng 0,3% so với cùng kỳ. Tổng đàn bò trong tỉnh hiện có 92.225 con- trong đó đàn bò thịt có 78.867 con- chiếm 85,52% tổng đàn, giảm 0,15% so với cùng kỳ; đàn bò sữa có 13.358 con- chiếm 14,48% tổng đàn, tăng 1,34% so với cùng kỳ.

Chăn thả bò ở huyện Dương Minh Châu.

* Vụ Đông Xuân 2020 - 2021, qua hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp như Công ty bắp Syngenta, Công ty bắp Thái Lan, Công ty bắp VN10..., đến giữa tháng 1.2021, nông dân trong tỉnh đã xuống giống được 2.319 ha cây bắp- tăng hơn 350 ha so với cùng kỳ, tập trung ở 2 huyện Bến Cầu (tăng 264 ha) và Gò Dầu (tăng 90 ha).

* Vận chuyển hành khách trong tháng 1.2021 ước đạt 1.802 ngàn lượt khách- tăng 4,30% và luân chuyển đạt 132.820 ngàn lượt khách.km- tăng 4,09% so với tháng trước. Trong đó vận tải đường bộ đạt 1.777 ngàn lượt khách- tăng 4,25%, luân chuyển 132.799 ngàn lượt khách.km- cũng tăng 4,09% so với tháng trước.

* Trong tháng 1.2021 sản lượng gỗ khai thác trong tỉnh ước đạt 4.954,23 m3, so với cùng kỳ bằng 98% (giảm hơn 100 m3); sản lượng củi khai thác trong tỉnh ước đạt 23.897,66 Ste, so cùng kỳ bằng 97% (giảm gần 740 Ste) do diện tích rừng trồng và cây trồng phân tán giảm.

S.T


Liên kết hữu ích