Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 24/02/2021 - 15:01

BTNO - Đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 18 Quỹ tín dụng nhân dân với tổng số 26.480 thành viên, tăng 3,6% so với đầu năm; tổng nguồn vốn đạt 2.597 tỷ đồng, giảm 1,6% so với đầu năm. Trong đó, vốn huy động đạt 2.213 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm; tổng dư nợ đạt 2.109 tỷ đồng, giảm 9,8% so với đầu năm.

Quỹ TDND Thái Bình xã Thái Bình huyện Châu Thành.

* Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 1.2021 ước đạt 48.543,2 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm, trong đó nguồn vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 8.525,5 tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng nguồn, tăng 0,3% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 1.2021 đạt 69.366,5 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm.

* Doanh thu bán buôn trong tháng 1.2021 ước đạt 5.865,45 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước, tăng 9,2% so tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm bán buôn hàng lương thực thực phẩm chiếm tỷ trọng từ 15-18%, tăng 4,54% so với tháng trước và tăng 14,57% so với tháng cùng kỳ năm trước.

* Trong tháng 1.2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ vi phạm quy định về Luật Lâm nghiệp, tăng 2 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, có 2 vụ khai thác rừng, 1 vụ phá rừng và 2 vụ vận chuyển lâm sản trái phép. Trong tháng lực lượng chức năng đã tiếp nhận 2 tin báo, đã kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm.

S.T