Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 28/02/2021 - 09:28

BTNO - Vụ Đông xuân 2020 - 2021, trên địa bàn tỉnh trồng mới 321,5 ha cây mía- giảm hơn 35% so với cùng kỳ. Trong đó, huyện Châu Thành trồng 164,2 ha, Tân Biên trồng 21 ha và Gò Dầu trồng 20,3 ha.

Diện tích mía trồng mới giảm mạnh do giá mía giảm, giá nhân công tăng nên nhiều nông dân chuyển sang cây trồng khác.

Cày chăm sóc mía tại huyện Châu Thành.

* Đến tháng đầu năm 2021, đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh đạt 9,034 triệu con- tăng 13,12% (tương ứng tăng 1,047 triệu con) so với cùng kỳ. Trong đó đàn gà có 8,386 triệu con- tăng 13,70% (tương ứng tăng 1,011 triệu con) so với cùng kỳ, do các cơ sở nuôi gà thịt công nghiệp tăng quy mô và số hộ nuôi gà cũng tăng.

* Theo ngành chức năng, giai đoạn 2021-2025, tổng diện tích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh sẽ chuyển đổi sang các loại cây trồng khác là gần 11.500 ha- trong đó chuyển đổi sang trồng cây hằng năm khoảng 6.050 ha, chuyển đổi sang cây lâu năm 5.150 ha và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản là 297,64 ha.

* Trong tháng 1.2021, có 57 doanh nghiệp đăng ký và được UBND tỉnh chấp thuận cho tuyển dụng 648 lao động người nước ngoài- trong đó Ban quản lý khu kinh tế 38 doanh nghiệp, 503 lao động; ngoài khu kinh tế 19 doanh nghiệp, 145 lao động; đồng thời có 287 lao động là người nước ngoài được cấp phép làm việc tại tỉnh.

S.T