Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 03/04/2021 - 09:48

BTNO - Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên địa bàn tỉnh trong tháng 3.2021 ước đạt 5.768,1 tỷ đồng- giảm 1,1% so với tháng trước, nhưng tăng 24,5% so tháng cùng kỳ năm trước.

Bán lẻ hàng tiêu dùng tại chợ Long Hoa (Thị xã Hòa Thành).

Trong đó nhóm hàng lương thực thực phẩm (chiếm tỉ trọng cao nhất-khoảng 40% tổng mức) giảm 2,9% so với tháng trước và tăng 15,8% so với tháng cùng kỳ năm trước.

* Tính đến tháng 3.2021, Công ty Cổ phần Thành Thành Công- Biên Hòa đã ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu mía niên vụ 2020-2021 với diện tích hơn 12.650 ha (trong tỉnh khoảng 4.040 ha, tại Campuchia khoảng hơn 8.610 ha).

Đến tháng 3.2021 Công ty đã đưa vào sản xuất khoảng hơn 500.000 tấn mía cây- bằng khoảng 64% so với cùng kỳ.

* Tháng 3.2021, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 208,79 tỷ đồng- tăng 9,9% so với tháng trước.

Trong đó: vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện 178,62 tỷ đồng- tăng 10,2%; vốn ngân sách cấp huyện thực hiện 30,16 tỷ đồng- tăng 8,1% so với tháng trước.

* Trong quý I.2021, Sở Nông nghiệp và PTNT có kết luận về việc thanh tra 27 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn tỉnh.

Kết quả: có 17/81 mẫu không đạt chất lượng (13 mẫu không đạt chất lượng, 4 mẫu giả); xử phạt VPHC 21 trường hợp (có 2 trường hợp cảnh cáo) với tổng số tiền là 178.881.425 đồng.

S.T