Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 06/04/2021 - 17:48

BTNO - Khối lượng củ mì đưa vào chế biến trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng đầu năm 2021 ước khoảng 895.936 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ; sản xuất được 223.984 tấn bột. Trong đó, sản xuất công nghiệp là 761.546 tấn củ, 190.387 tấn bột; sản xuất tại cơ sở vừa và nhỏ là 134.390 tấn củ, 33.597 tấn bột.

Vận chuyển củ mì về nhà máy chế biến.

* Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 3.2021 trên địa bàn tỉnh ước đạt 253,73 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước. Trong đó, vận tải hành khách đạt 78,21 tỷ đồng, giảm 2,22% do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; vận tải hàng hóa đạt 168,8 tỷ đồng, tăng 1,72% so với tháng trước.

* Trong quý I.2021, nông dân trong tỉnh thu hoạch được khoảng hơn 9.000 tấn xoài các loại, tăng 2,02%; khoảng 15.148,00 tấn chuối, tăng 1,88%; gần 10.300 tấn nhãn, tăng 1,69% so với cùng kỳ do diện tích cho sản phẩm các loại cây trồng này tăng so với cùng kỳ.

* Từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy rừng trồng của các hộ nhận khoán tại khoảnh 1, tiểu khu 66 khu vực núi Phụng, giảm 5 vụ so với cùng kỳ, với diện tích cháy là 2,78 ha. Vụ cháy không thiệt hại đến cây rừng trồng, nhưng gây thiệt hại về cây ăn quả của người dân.

S.T