Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 10/04/2021 - 09:17

BTNO - Trong quý I.2021, vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực ngoài nhà nước (dân cư và tư nhân) thực hiện khoảng 3.400 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ, chiếm 48,85% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, vốn của doanh nghiệp đầu tư 814,9 tỷ đồng, giảm 41,6%; vốn hộ dân cư đầu tư 2.585,17 tỷ đồng, tăng 7,18% so với cùng kỳ.

Dự án xây dựng chung cư nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư đang triển khai tại phường 2- TP Tây Ninh.

* Tính chung 3 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 9,87% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất trang phục tăng 31,55%; ngành dệt tăng 15,93%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 25,19%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 9,15%...

* Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh, vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 3.2021 ước đạt 48.323,6 tỷ đồng, tăng 0,5% so với đầu năm, tăng 0,7% so với tháng trước. Trong đó nguồn vốn huy động thời hạn trên 12 tháng ước đạt 8.556,5 tỷ đồng, tăng 0,5% so với đầu năm, tăng 0,1% so với tháng trước.

* Trong quý I.2021: sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 75,68 tấn, tăng 2,92%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 717,66 tấn, tăng 1,62% so với cùng kỳ. Tổng đàn trâu trên địa bàn tỉnh hiện có 9.734 con, giảm 5,55%  và tổng đàn bò hiện có 95.370 con, tăng 2,59% so với cùng kỳ.

S.T