BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 27/06/2012 - 12:38

(BTNO)- * Theo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, Tây Ninh sẽ có hơn 71.000ha đất lâm nghiệp. Trong đó đất có rừng là 48.687ha, gồm: 38.560ha rừng tự nhiên và 10.127ha rừng trồng.

Đất rừng ở VQG Lò Gò - Xa Mát

* Trong 6 tháng đầu năm, khối lượng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 734,5 tỷ đồng- đạt khoảng 39,5% kế hoạch cả năm và tăng hơn cùng kỳ khoảng 3,5%. Trong đó đã giải ngân được 558,78 tỷ đồng- đạt 31,73% kế hoạch cả năm.

* Trong tháng 6 năm 2012, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện được 119 tỷ đồng- tăng 7,28% so với tháng trước. Trong đó vốn cấp tỉnh đạt 59 tỷ đồng và vốn cấp huyện đạt 60 tỷ đồng.

* Trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh thành lập mới thêm được 5 HTX và có 2 HTX khác giải thể. Đến nay, toàn tỉnh có 92 HTX đang hoạt động với tổng nguồn vốn điều lệ là 114,7 tỷ đồng và có hơn 32.000 xã viên tham gia.

S.T