Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 14/04/2021 - 09:13

BTNO - Trong niên vụ chế biến mía đường 2020 - 2021, ngành chức năng đã lấy 62 mẫu dịch mía ép và 5 mẫu xơ mía của Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hoà đem kiểm tra đối chứng tại Trung tâm 3. Kết quả 62 mẫu dịch mía ép đo tại Trung tâm 3 có kết quả thấp hơn kết quả đo của công ty; 3 mẫu xơ có tỷ lệ phần % thấp hơn kết quả của công ty.

Khoan lấy mẫu mía đo chữ đường tại nhà máy Thành Thành Công- Biên Hoà.

* Trong quý I.2021, nhiều sản phẩm chủ yếu của tỉnh sản xuất tăng so với cùng kỳ như: giầy các loại ước đạt 19.993 ngàn đôi, tăng 5,33%; quần áo các loại 48.607 ngàn cái, tăng 17,25%; Clanke Poolan 172.294 tấn, tăng 7,61%; vỏ, ruột xe các loại 48.607 ngàn cái, tăng 14,30%; gạch các loại 170.172 ngàn viên, tăng 0,86%...

* Trong 3 tháng đầu năm, vốn đầu tư phát triển khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2.710,67 tỷ đồng, tăng 18,77% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn tự có là 1.960,51 tỷ đồng, tăng 18,65% và nguồn vốn vay là 750,16 tỷ đồng, tăng 19,09% so với cùng kỳ.

* Trong quý I.2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, giảm 1 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, 2 vụ phá rừng trái phép, 6 vụ vi phạm về khai thác gỗ và lâm sản; 5 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép và 1 vụ vi phạm khác.

S.T