Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 22/04/2021 - 10:10

BTNO - Sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng trong quý I năm 2021 ước đạt 8.151,62 tấn, so với cùng kỳ tăng 3,43% (tương ứng tăng 270,48 tấn).

Đàn gia cầm trong tỉnh hiện có 8.943,82 ngàn con- tăng 8,78% (tương ứng tăng 721,52 ngàn con) so với cùng kỳ, trong đó đàn gà ước đạt 8.233,20 ngàn con- tăng 8,51% (tương ứng tăng 645,51 ngàn con) so với cùng kỳ.

Nuôi gà thả vườn ở huyện Tân Châu.

* Luỹ kế 3 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hoá trên địa bàn tỉnh ước đạt 17.642,5 tỷ đồng- tăng 14,2% so với cùng kỳ. Trong đó: nhóm hàng lương thực thực phẩm tăng 12,2%; nhóm xăng dầu các loại tăng 32,3%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 29,8%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 26,9%...

* Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 3.2021 ước đạt 70.175,5 tỷ đồng- tăng 2,7% so với đầu năm và tăng 1,2% so với tháng trước. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 3.2021 là 325,8 tỷ đồng- chiếm 0,46% tổng dư nợ, tăng so với tỷ lệ 0,32% của đầu năm.

* Hoàn thành “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1.2021” ngành chức năng đã phát cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 2.500 lít thuốc sát trùng với tổng diện tích đã phun xịt là 5.000.000 m2. Đồng thời tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm 3.163.590 m2; cơ sở giết mổ 208.380 m2; lò ấp là 6.430 m3 và gần 3.400 phương tiện vận chuyển.

S.T