Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 07/05/2021 - 12:39

BTNO - Kết thúc gieo trồng vụ Đông Xuân, toàn tỉnh xuống giống được 46.040 ha lúa, đạt 99,83% so với cùng kỳ. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được 37.338 ha lúa Đông Xuân, chiếm 81,1% diện tích lúa đã gieo trồng, năng suất đạt khoảng 57,89 tạ/ha, tăng 0,54% so với cùng kỳ.

Nông dân huyện Dương Minh Châu chăm sóc lúa.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 trên địa bàn tỉnh giảm 4,94% so với tháng trước do có nhiều ngày nghỉ lễ và một số nhà máy tạm ngưng sản xuất để bảo trì. Một số ngành giảm mạnh là: chế biến thực phẩm, giảm 11,98%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, giảm 12,57%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, giảm 12,35%...

* Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 4.2021, ước thực hiện được 251,38 tỷ đồng, tăng 2,12% so với tháng trước. Trong đó, vận tải hành khách đạt 80,93 tỷ đồng, tăng 31,25%; vận tải hàng hóa đạt 163,26 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước.

* Trong 4 tháng đầu năm 2021, toản tỉnh khai thác được 19.127 m3 gỗ, so với cùng kỳ bằng 93,65% (giảm khoảng 1.296 m3); sản lượng củi khai thác được 77.384,33 Ste, so cùng kỳ bằng 86,45% (giảm khoảng 12.129 Ste).

S.T