Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 10/05/2021 - 17:13

BTNO - Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,56% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,3%, bao gồm: dệt tăng 21,48%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 1,66%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 2,35%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 71,76%...

Công nhân đưa mủ cao su vào nhà máy chế biến.

* Đến tháng 4.2021, toàn tỉnh xuống giống được gần 3.000 ha cây bắp (ngô), so với cùng kỳ tăng gần 14% (tương ứng tăng khoảng 365 ha). Diện tích bắp xuống giống tăng do nông dân ký được nhiều hợp đồng cung ứng sản phẩm với công ty chế biến thức ăn gia súc, gia cầm.

* Sản lượng sữa bò trên địa bàn tỉnh thực hiện trong 4 tháng đầu năm đạt 14.297 tấn, tăng 3,32% (tương ứng tăng 459,38 tấn) so với cùng kỳ do số lượng bò sữa cho sữa tăng khoảng 115 con so với cùng kỳ và năng suất cho sữa của những con bò đã cho sữa cũng tăng.

* Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 4.2021 ước đạt 71.566,5 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm và tăng 1,5% so với tháng trước. Nợ xấu trên địa bàn đến cuối tháng 4.2021 khoảng 319 tỷ đồng, chiếm 0,45% tổng dư nợ, tăng so với tỷ lệ 0,32% của đầu năm nay.

S.T