BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 06/07/2012 - 05:15

Nhà máy đường Biên Hoà - Tây Ninh

(BTNO)- * Từ đầu năm đến nay, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt 122,5 triệu USD. Trong đó có 18 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký tương đương 108,14 triệu USD và 7 dự án tăng thêm vốn đăng ký với tổng số vốn tương đương 14,39 triệu USD.

* Theo Sở Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh thực hiện được 2.328,8 tỷ đồng- đạt 51,75% so với dự toán năm và tăng 12,45% so với cùng kỳ. Trong 14 khoản thu có 1 khoản vượt dự toán năm, 7 khoản đạt khá, 4 khoản trung bình và 2 khoản thu đạt thấp.

* Vụ sản xuất 2011-2012, Nhà máy đường Biên Hoà - Tây Ninh đưa vào ép được gần 408.500 tấn mía cây, sản xuất được gần 35.200 tấn đường thô. So với vụ sản xuất trước, sản lượng mía giảm khoảng 5% và sản lượng đường đạt tương đương.

* Trong tháng 6 năm 2012, khối lượng khoai mì đưa vào chế biến đạt khoảng 270.000 tấn- tăng 65% so với tháng trước và sản lượng bột sản xuất được là 68.500 tấn- tăng 65,3% so với tháng trước.

S.T