Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 18/05/2021 - 05:16

BTNO - Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trong tháng 4.2021 ước đạt 253,9 tỷ đồng- tăng 18,55% so với tháng trước. Trong đó, phần lớn là từ ngân sách nhà nước cấp tỉnh với tổng vốn 216,06 tỷ đồng- tăng 19,65%, còn ngân sách cấp huyện chỉ đạt 37 tỷ đồng- tăng 12,67% so với cùng kỳ.

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông tại thị xã Hoà Thành.

* Diện tích rau, đậu, hoa, cây cảnh các loại trên địa bàn tỉnh xuống giống đến tháng 4 ước đạt 12.570 ha, so với cùng kỳ giảm 3,73% (tương ứng giảm 486 ha). Trong đó, diện tích rau các loại của huyện Bến Cầu giảm mạnh nhất- giảm 412,20 ha do giá giảm, người dân chuyển sang cây trồng khác.

* Cộng dồn 4 tháng đầu năm, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn tỉnh đạt 1.026,25 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 21,14%. Trong đó: doanh thu vận chuyển hành khách đạt 321,5 tỷ đồng- tăng 31,25%; doanh thu vận chuyển hàng hoá đạt 667,42 tỷ đồng- tăng 16,18% và doanh thu hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 27,23 tỷ đồng- tăng 42,78% so với cùng kỳ.

* Đến tháng 4.2021, toàn tỉnh tiêm phòng được 113.956 liều vaccine các loại trên gia súc, gia cầm; tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm là 4.218.120 m2, tại các cơ sở giết mổ là 277.880 m2, lò ấp là 8.390 m3 và 4.195 xe ô tô, 212 các loại xe khác.

S.T