BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 16/07/2012 - 02:45

(BTNO)- * Theo đánh giá của ngành chức năng, trong 87 HTX được thành lập từ năm 2011 trở về trước có 30 HTX hoạt động có hiệu quả thuộc loại khá, giỏi- chiếm tỷ lệ 34,5%, trong đó có 18 Quỹ tín dụng nhân dân. Số còn lại hoạt động trung bình và yếu. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, Tây Ninh thành lập mới thêm 5 HTX.

Các Quỹ TDND hoạt động có hiệu quả

* 6 tháng cuối năm 2012, Tây Ninh bổ sung 3 dự án vào danh mục dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 là: Dự án đầu tư mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Dự án đầu tư đường tỉnh 781- đoạn cầu K13 đến Suối Đá và Dự án đường ra cửa khẩu phụ biên giới.

* Trong thời gian qua, Tây Ninh đã xoá bỏ quy hoạch 10 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch là 1.249ha và giảm quy mô diện tích 1 cụm công nghiệp từ 150ha xuống còn 50ha ở xã Tân Hà huyện Tân Châu.

* Đến nay Tây Ninh đã thực hiện được 267.983,59ha tổng diện tích đất nông nghiệp - đạt 102,27% kế hoạch. Trong đó đất trồng lúa đạt gần 83.500ha.

S.T