BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 17/07/2012 - 11:09

(BTNO)- * Thực hiện mô hình liên kết 4 nhà, vụ hè thu 2012, Tây Ninh thực hiện được 1.898 ha với 1.273 hộ tham gia tại 15 xã thuộc địa bàn 6 huyện trồng lúa trọng điểm của tỉnh. Các điểm trong mô hình hầu hết đã được tập huấn lần thứ 2.

* Tổng nguồn vốn do trung ương đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho Tây Ninh là 14,576 tỷ đồng. Trong đó tỉnh đã phân khai vốn đầu tư phát triển là 8,2 tỷ đồng, còn lại 6,376 tỷ đồng bố trí cho công tác lập quy hoạch, đào tạo, tập huấn và tuyên truyền.

BCĐ xây dựng nông thôn mới  tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai ở thị xã Tây Ninh

* Thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã xử lý thu hồi được 3.520ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích- đạt 85,5% tổng diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm phải xử lý. Số còn lại các địa phương cố gắng xử lý dứt điểm từ nay đến cuối năm 2012.

* Trong 6 tháng đầu năm, Khu công nghiệp Trảng Bàng thu hút thêm được 3 dự án đầu tư- trong đó có 1 dự án đầu tư trong nước và 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 839 tỷ đồng và 1,575 triệu USD.

S.T