Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 15/06/2021 - 19:25

BTNO - Theo ngành NN&PTNT, vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh hợp đồng tưới được 46.850,31 ha, đạt 98,77% so với kế hoạch và bằng 97,59% so với cùng kỳ. Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi được nghiệm thu, thanh lý hợp đồng khoảng 20.196 triệu đồng, đạt 96,05% so với kế hoạch.

Kênh tưới tại cánh đồng xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành.

* Trong 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng heo hơi xuất chuồng ước đạt 16.905 tấn, giảm 1,37% (tương ứng giảm 229,75 tấn) so với cùng kỳ. Đàn lợn thịt trên địa bàn tỉnh hiện có 153,72 ngàn con, giảm 11,93% (tương ứng giảm 20.823 con) so với cùng kỳ.

* Cộng dồn 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện khoảng 1.309,26 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện 1.097,10 tỷ đồng, tăng 29,67%; vốn ngân sách cấp huyện 212,15 tỷ đồng, tăng 12,46% so với cùng kỳ.

* Khối lượng vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh tháng 5.2021 ước đạt 1.268 nghìn lượt khách, giảm 11,68% và luân chuyển 100.696 ngàn lượt khách/km, giảm 3,97% so với tháng trước. Tuy nhiên, lũy kế 5 tháng đầu năm, vận tải hành khách tăng 12,53%, đạt 7.506 ngàn lượt khách và luân chuyển cũng tăng 16,65%, đạt 578.621 ngàn lượt khách/km so với cùng kỳ.

S.T