Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 23/06/2021 - 09:33

BTNO - Theo Cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm, đa số sản phẩm sản xuất trong tỉnh đều tăng sản lượng so với cùng kỳ, như: giầy các loại ước đạt 32.345 nghìn đôi, tăng 11,35%; quần áo các loại 91.310 ngàn cái, tăng 40,17%; điện thương phẩm 2.109 triệu kw, tăng 13,89%; Clanke Poolan 282.603 tấn, tăng 8,28%; võ, ruột xe các loại 34.659 ngàn cái, tăng 16,45%...

Đường điện cao thế đi ngang xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu.

* Ngành chức năng đang phối hợp Trung tâm giống thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) trồng khảo nghiệm 48 giống mì tại xã Tân Hà, huyện Tân Châu. Hiện cây khoai mì được 4 tháng tuổi. Theo đánh giá sơ bộ, có khoảng 10 giống khoai mì chưa có biểu hiện bệnh.

* Cộng dồn 5 tháng đầu năm, doanh thu bán buôn hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 27.488 tỷ đồng, tăng 17,31% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm hàng lương thực phẩm tăng 6,38%; nhóm phân bón, thuốc trừ sâu tăng 12,48%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 19,93%; nhóm xăng dầu các loại tăng 18,06%...

* Lũy kế, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện trong 5 tháng đầu năm đạt 5.020,7 tỷ đồng, đạt 47,8% so với dự toán, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 4.427 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 593,7 tỷ đồng.

S.T