Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 27/07/2021 - 15:39

BTNO - Theo Sở Công thương, trong tháng 7 năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 2,95% so với tháng trước, nhưng tăng 4,89% so với tháng cùng kỳ năm trước. Các phân ngành kinh tế trong tháng phần lớn giảm, như: công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 2,92%; sản xuất và phân phối điện giảm 5,06%... Riêng phân ngành khai khoáng tăng đến 31,97%.

Nhà máy chế biến bột mì ở huyện Tân Châu

* Theo Sở NN&PTNT, hiện nay diện tích cây điều trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì khoảng 1.500 ha với sản lượng đạt khoảng 3.000 tấn/năm. Hiện có 20 nhà máy chế biến hạt điều với tổng công suất khoảng 20.000 tấn điều nhân/năm, nên phần lớn nguyên liệu hạt điều phải thu mua ngoài tỉnh.

* Đàn trâu trên địa bàn tỉnh hiện có 9.736 con, giảm 3,75% (tương ứng giảm 380 con) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt 132,56 tấn, giảm 9,86% (tương ứng giảm 14,50 tấn) so với  cùng kỳ, chủ yếu do tổng đàn giảm.

* Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh khai thác được 26.195 m3 gỗ, bằng 91,62% so với cùng kỳ (giảm khoảng 2.396,00 m3); sản lượng củi khai thác được 110.273 Ste, bằng 95 % so với cùng kỳ (giảm khoảng 5.803 Ste). Nguyên nhân do diện tích rừng trồng và số cây trồng phân tán đều giảm.

S.T