BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 30/08/2012 - 04:59

(BTNO)- * Chuẩn bị cho vụ chế biến 2012-2013, Công ty CP Bourbon Tây Ninh đã đầu tư trồng mới và chăm sóc được 15.000ha mía- cao hơn năm trước khoảng 3.000ha, trong đó có khoảng 2.200ha được trồng trên đất bạn Campuchia.

Ảnh minh hoạ

 * Đến giữa tháng 8.2012, tổng diện tích xuống giống vụ mùa trên địa bàn huyện Dương Minh Châu thực hiện được hơn 3.300ha- tăng hơn cùng kỳ năm trước gần 10%. Trong đó diện tích cây lúa gieo trồng được khoảng 2.750ha.

* Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có hơn 280 Tổ thủy nông. Các Tổ thủy nông chịu trách nhiệm quản lý các tuyến kênh cấp 2, 3 và 4 có diện tích tưới thiết kế nhỏ hơn 50ha. Kinh phí hoạt động của các Tổ thủy nông được trích 8% từ nguồn thu thủy lợi phí.

* Trong tháng 8.2012, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được gần 70 triệu USD- tăng khoảng 4,1% so với tháng trước, trong đó, riêng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có kim ngạch nhập khẩu chiếm đến 63 triệu USD.

S.T