BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 21/09/2012 - 05:31

(BTNO)- * Theo định hướng, đến năm 2015 Tây Ninh có khoảng gần 2.000 hộ dân tham gia hoạt động nghề sản xuất mây tre với lực lượng lao động khoảng hơn 8.000 người. Dự báo giá trị sản xuất ngành nghề này vào năm 2015 đạt khoảng hơn 150 tỷ đồng.

Nghề mây tre ở huyện Hòa Thành

* Diện tích vùng nguyên liệu mía do Công ty CP Bourbon Tây Ninh đầu tư cho vụ sản xuất năm nay đạt khoảng 15.000 ha- tăng hơn vụ trước khoảng 3.000 ha. Công ty đã quyết định nâng cấp thiết bị để tăng công suất nhà máy từ 9.000 tấn/ngày lên 9.800 tấn/ngày trong vụ chế biến sắp tới.

* Hiện nay Tây Ninh có hơn 4.300 ha trồng mãng cầu, trong đó thị xã Tây Ninh và huyện Tân Châu có diện tích lớn nhất- hơn 1.700 ha. Sản lượng mãng cầu ở Tây Ninh hàng năm đạt khoảng hơn 50.000 tấn- chiếm 40% thị phần trong cả nước.

* Công ty Điện lực Tây Ninh chuẩn bị lắp đặt thí điểm gần 4.000 điện kế điện tử thay thế điện kế cơ ở một số khu vực thuộc địa bàn thị xã Tây Ninh. Đây là chủ trương chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm từng bước hiện đại hóa ngành Điện.

S.T