BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 01/10/2012 - 02:24

Một dự án đầu tư nước ngoài ở KCN Chà Là

(BTNO)- * Theo Sở Tài chính, đến cuối tháng 9 năm 2012, toàn tỉnh thực hiện thu ngân sách Nhà nước ước được 3.175,7 tỷ đồng- đạt 70,57% dự toán thu cả năm và tăng hơn cùng kỳ 6,03%. Trong đó, nguồn thu nội địa ước thực hiện được 2.135,43 tỷ đồng- đạt 66,73% dự toán năm và tăng hơn cùng kỳ 0,74%.

* Diện tích cây khoai mì trên địa bàn tỉnh đến nay đã gieo trồng được hơn 42.000 ha- đạt 105,3% kế hoạch và tăng hơn cùng kỳ gần 7%. Trong đó diện tích cây mì vụ mùa đã gieo trồng được gần 6.300 ha- đạt 104,6% kế hoạch và bằng hơn 94% so với cùng kỳ.

* Trong quý III năm 2012, Khu công nghiệp Chà Là thu hút thêm được 1 dự án đầu tư mới với nguồn vốn đăng ký là 70 tỷ đồng. Đến nay Khu công nghiệp này đã có 4 dự án đầu tư- trong đó có 3 dự án đầu tư nước ngoài và 1 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 118 triệu USD và 70 tỷ đồng.
* Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam về giảm lãi suất, đến nay Tây Ninh có hơn 75.000 khách hàng được các ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất xuống mức 15%/năm với tổng dư nợ là 7.300 tỷ đồng, trong đó có 788 doanh nghiệp và hơn 74.300 cá nhân.

S.T