Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 13/09/2021 - 21:07

BTNO - Đến cuối tháng 8.2021, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 3,36% so với cùng kỳ. Trong đó nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,1%, tập trung ở các ngành: in, sao chép bản ghi các loại, tăng 34,64%; sản xuất kim loại, tăng 34,1%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, tăng 33,98%; sản xuất trang phục, tăng 27,4%...

Chế tạo các sản phẩm cơ khí ở TP Tây Ninh.

* Tổng đàn gia cầm trong tỉnh hiện có 9,9 triệu con, tăng 10,85% (tương ứng tăng gần 1 triệu con) so với cùng kỳ. Trong đó đàn gà hiện có 9,27 triệu con, tăng 10,73%, so với cùng kỳ. Sản lượng trứng gà sản xuất trong 8 tháng qua ước đạt 412,7 triệu quả, tăng 49,95% (tương ứng tăng 137,5 triệu quả) so với cùng kỳ nhờ số lượng gà đẻ tăng mạnh.

* Tháng 8.2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.502 tỷ đồng, giảm 36,3% so với tháng trước, giảm 54,27% so tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực thực phẩm (chiếm tỷ trọng 37- 40% trong tổng mức) giảm 8,07% so với tháng trước.

* Tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 8 ước đạt 72.135 tỷ đồng, tăng 5,55% so với đầu năm và tăng 0,5% so với tháng trước. Trong đó, dư nợ ngắn hạn 48.450 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm, tăng 0,37% so với tháng trước; dư nợ trung, dài hạn ước đạt 23.685tỷ đồng, tăng 6,91% so với đầu năm, tăng 0,78% so với tháng trước.

S.T