BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 07/10/2012 - 05:15

Sản xuất gạch ở huyện Hòa Thành

(BTNO)- * Theo Cục Thống kê, giá trị sản xuất nông nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2012 ước thực hiện được 4.530 tỷ đồng (theo giá cố định 94)- tăng 5,46% so với cùng kỳ. Trong đó riêng ngành trồng trọt thực hiện được gần 3.800 tỷ đồng- tăng 6,89% so với cùng kỳ.

* Trong 9 tháng đầu năm 2012, giá trị sản xuất một số ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Cụ thể: ngành sản xuất đồ gỗ gia dụng tăng hơn 41%; sản xuất nước đá tăng 21,5%; sơ chế da tăng 17,47%; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic tăng 17,97%...

* Theo định hướng, đến năm 2015 nghề sản xuất gạch xây dựng ở Tây Ninh sẽ đạt giá trị sản xuất khoảng gần 34 tỷ đồng, tạo công ăn làm việc ổn định cho gần 1.500 lao động. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng nhiều đến môi trường, các cơ sở phải chuyển đổi công nghệ bằng lò Tuynel, Hoffman.

* Từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy rừng với diện tích bị thiệt hại khoảng 0,96 ha- tất cả đều là rừng trồng. So với cùng kỳ, số vụ cháy rừng không tăng nhưng số diện tích bị thiệt hại tăng 0,7 ha.

S.T