Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 17/09/2021 - 21:43

BTNO - Đến tháng 8.2021, tổng diện tích ký hợp đồng phục vụ tưới trên địa bàn tỉnh thực hiện được 97.135,92 ha, đạt 65,46% kế hoạch năm 2021, bằng 98,73% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thu tiền nước cung cấp cho các nhà máy là 4.067 triệu đồng, đạt 67,78% kế hoạch năm 2021, bằng 128,24% so với cùng kỳ.

Kênh tưới TN17 đoạn qua huyện Châu Thành.

* Bình quân 8 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,19% so với cùng kỳ năm 2020. Có đến 9/11 nhóm có chỉ số tăng, trong đó nhóm lương thực tăng 2,4%, nhóm thực phẩm tăng 2,71%. Có 2/11 nhóm chỉ số giảm là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng (giảm 1,82%) và nhóm văn hoá giải trí và du lịch (giảm 2,76%).

* Trong tháng 8.2021, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tăng 4 vụ so với tháng trước. Trong đó, 3 vụ khai thác rừng, 1 vụ phá rừng, 1 vụ tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản, 1 vụ tàng trữ lâm sản và 5 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

* Tổng diện tích cây ăn trái trên địa bàn tỉnh hiện có là 23.340 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm đạt trên 20.000 ha. Một số loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh như mãng cầu 5.406 ha, sản lượng 67.700 tấn; nhãn 4.500 ha, sản lượng 40.506 tấn; xoài 2.460 ha, sản lượng 22.375 tấn; sầu riêng 2.270 ha, sản lượng 19.750 tấn.

S.T