Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 13/10/2021 - 22:43

BTNO - Theo Cục Thống kê, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2021 ước đạt 21.237 tỷ đồng, giảm 12,31% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nhà nước đạt 3.127 tỷ đồng, giảm 20,67%; khu vực ngoài nhà nước đạt 9.628,55 tỷ đồng, giảm 20,96%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8.482,22 tỷ đồng, tăng 4,77% so với cùng kỳ.

Khu nhà ở xã hội ở phường 2, TP. Tây Ninh do doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đầu tư xây dựng.

* Trong 9 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước ạt 43.929 tỷ đồng, giảm 5,01% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng lương thực, thực phẩm giảm 2,34%; hàng may mặc giảm 11,24%; xăng dầu các loại giảm 3,76%; đồ dùng trang thiết bị gia đình giảm 4,09%...

* Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia thực hiện Dự án sản xuất khoai mì (sắn) thương phẩm sạch bệnh với tổng diện tích thực hiện năm 2021 là 57 ha, tại 2 huyện Tân Châu (33 ha) và Tân Biên (24 ha). Hiện nông dân đã xuống giống, tỷ lệ nảy mầm đạt trên 90%.

* Trong 9 tháng năm 2021, ngành chức năng đã điều tra, xác minh xử lý hành chính 64 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó có 1 vụ chuyển cơ quan điều tra khởi tố và 63 vụ hành chính; tịch thu 31,9818 m3 gỗ các loại, 5,287 Ster củi và một số gốc cây rừng. Tổng số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách trên 215 triệu đồng.

S.T