Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 17/10/2021 - 14:29

BTNO - Trong tháng 9.2021, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh ước đạt 172,24 tỷ đồng, tăng 58,48% so với tháng trước nhưng giảm 33,07% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách giảm 66,19% nhưng doanh thu vận tải hàng hoá tăng 33,15% so với tháng trước.

Bến xe khách Tây Ninh vắng lặng trong thời gian giãn cách.

* Từ đầu năm đến giữa tháng 9.2021, trên địa bàn tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 12 dự án với vốn đăng ký 91 triệu USD, so với cùng kỳ giảm 1 dự án đăng ký và giảm 74,23% số vốn đăng ký mới. Đồng thời có 18 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn bổ sung 641,74 triệu USD tăng 183,57% so với cùng kỳ.

* Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, trong 9 tháng năm 2021, tổng diện tích khoai mì nhiễm bệnh khảm lá là 39.717 ha, giảm 0,34% (tương ứng giảm 134 ha) so với cùng kỳ. Trong đó, vụ Đông Xuân 2020 - 2021 là 32.792 ha; vụ Hè Thu 2021 là 6.423 ha và vụ Mùa 2021 là 502 ha.

* Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh ước đạt 197,66 tấn, giảm 9,86% (tương ứng giảm 10,39 tấn) so với cùng kỳ. Hiện đàn trâu trên địa bàn tỉnh có 9.720 con, giảm 2,06% (tương ứng giảm khoảng 200 con) so cùng kỳ năm trước.

S.T