Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 21/10/2021 - 14:45

BTNO - Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu của tỉnh trong 9 tháng năm 2021 tăng trưởng so với cùng kỳ như: Clanke 486.837 tấn, tăng 2,26%; điện sản xuất 999 triệu kwh, tăng 14,61%; quần áo các loại 142.224 ngàn cái, tăng 11,53%... Tuy nhiên cũng có một số sản phẩm giảm như: xi măng sản xuất 828.161,tấn giảm 8,02%; gạch các loại 460.664 ngàn viên, giảm 9,87%...

Sản xuất gạch ở xã Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành.

* Trong 9 tháng năm năm 2021, tình hình giá cả sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh khá ổn định, biến động không nhiều so với cùng kỳ. Theo đó, bình quân giá thịt heo hơi ở mức 81.317 đồng/kg; gà hơi công nghiệp 36.312 đồng/kg; vịt hơi 43.933 đồng/kg; trâu hơi 42.292 đồng/kg, bò hơi 88.808 đồng/kg.

* Tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2021 đạt 10.972,35 tấn, so với cùng kỳ tăng 6,80% (tương ứng tăng 698,94 tấn). Trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 9.534 tấn, tăng đến 9,10% (tương ứng tăng 795,61 tấn) nhưng sản lượng khai thác giảm 6,30%, ước đạt 1.439 tấn.

* Tổng diện tích đất quy hoạch rừng trên địa bàn tỉnh theo điều chỉnh mới nhất là 72.253,43 ha, trong đó rừng đặc dụng 31.650,38 ha, rừng phòng hộ 30.174,56 ha, rừng sản xuất 10.428,49 ha. Diện tích rừng hiện có được đầu tư bảo vệ là 58.171 ha, trong đó rừng tự nhiên 45.386ha, rừng trồng 12.461 ha và 324 ha trảng cỏ.

S.T