Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 13/11/2021 - 14:40

BTNO - Trong tháng 10.2021, tiến độ thi công các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, theo đó vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 585,69 tỷ đồng, tăng 51,54% so với tháng trước.

Nâng cấp đường giao thông nội thị TP. Tây Ninh.

Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 492,68 tỷ đồng, tăng 50,92%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 93,01 tỷ đồng, tăng 54,91%.

* Do tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại, nên trong tháng 10.2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, tăng 41,71% so với tháng trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 88,42%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 43,58%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 31,30%...

* Trong 10 tháng năm 2021, toàn tỉnh xuống giống được 144.596 ha lúa, so với cùng kỳ tăng 0,25% (tăng 356ha). Trong đó, vụ Đông xuân 46.378 ha (tăng 257 ha); vụ Hè thu 50.761 ha (tăng 410 ha); riêng vụ Mùa đã xuống giống được 47.457ha, giảm 0,65% (giảm 310 ha) do tiến độ xuống giống lúa chậm.

* Trong 10 tháng năm 2021, ngành chức năng đã tiêu độc sát trùng phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm với diện tích 1.503.910 m2, tại các cơ sở giết mổ 69.080 m2, tại các lò ấp 1.960 m3, trên các phương tiện vận chuyển gồm 543 xe ô tô và 37 xe khác.

S.T