Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 01/12/2021 - 20:40

BTNO - Trong tháng 11.2021, các nhà máy mì trên địa bàn tỉnh đưa vào chế biến khoảng 340.980 tấn củ mì nguyên liệu, tăng 3,38 % so với cùng kỳ; sản xuất được 85.245 tấn bột. Trong đó, sản xuất công nghiệp là 289.833 tấn củ với 72.458 tấn bột, cơ sở vừa và nhỏ 51.147 tấn củ với 12.786 tấn bột. Giá thu mua củ mì tươi trong tháng dao động từ 3.200- 3.350 đồng/kg 30 chữ bột.

Xe xúc đưa củ mì vào nhà máy chế biến.

* Đến tháng 11.2021, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh đã ký hợp đồng cung cấp nước tưới được 148.611,93 ha, đạt 100,15% kế hoạch và bằng 99,53% so với cùng kỳ. Trong đó, vụ Đông Xuân 2020-2021 ký được 46.809,37 ha; vụ Hè Thu 2021 ký được 50.292,84 ha; vụ Mùa 2021 ký được 51.509,72 ha

* Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh lũy kế đến tháng 11.2021 ước thực hiện được 574 ha, đạt 83,19% kế hoạch năm và đạt 101,35% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản lũy kế đến tháng 11 là 10.930,1 tấn, đạt 118,52% kế hoạch năm, giảm 4,61% so với cùng kỳ.

* Từ đầu năm đến tháng 11.2021, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khai thác tỉa thưa cây phụ trợ được 958,18 ha rừng trồng với khối lượng gỗ khai thác là 24.796,2 m3. Ngoài ra, lũy kế từ đầu năm đến tháng 11, toàn tỉnh đã khai thác 1.039,54 ha cao su thanh lý với khối lượng gỗ là 91.030,63 m3.

S.T