BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 09/11/2012 - 05:17

Diễn tập chống cháy rừng

* Đầu vụ chế biến mía đường 2012-2013, Nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh thu mua mía nguyên liệu với giá 1.150.000 đồng/tấn 10 CCS tại ruộng trên phương tiện vận chuyển. Trong đó: giá cơ bản là 900.000 đồng/tấn và các khoản hỗ trợ là 250.000 đồng/tấn.

* Trong 10 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn tăng chậm so với cùng kỳ. Tuy nhiên cũng có một số nguồn thu có mức tăng khá như: thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt gần 760 tỷ đồng- tăng 12,57%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 270 tỷ đồng- tăng 8,27% so với cùng kỳ.

* Theo Chi cục Kiểm lâm, trong 3 năm qua (2010-2012), toàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy rừng làm thiệt hại 14,37ha. Riêng năm 2012, toàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ cháy với diện tích thiệt hại là 0,26ha. Các vụ cháy đều được phát hiện kịp thời và không gây thiệt hại lớn.

* Tổng nguồn vốn ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 10.2012 ước đạt 23.733 tỷ đồng- tăng 1,7% so với đầu tháng và tăng 15,68% so với cùng kỳ. Riêng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 10 ước đạt 19.737 tỷ đồng- tăng 3,46% so với đầu tháng và tăng đến 22,47% so với cùng kỳ.

 

S.T