Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 26/06/2022 - 21:44

BTNO - Theo Sở NN-PTNT, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước đạt 156.873 ha, bằng 62,5% so với kế hoạch và bằng 99,8% so với cùng kỳ.

Nông dân xã Thanh Điền, huyện Châu Thành chăm sóc lúa.

Trong đó riêng cây lúa gieo trồng được 89.151 ha, bằng 65,1% so với kế hoạch và bằng 99,6% so với cùng kỳ.

* Tình hình du lịch Tây Ninh đang trên đà khởi sắc. Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu du lịch ước thực hiện 880 tỷ đồng, đạt 64,5% so với kế hoạch, tăng 47% so với cùng kỳ; có hơn 3,3 triệu lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, tăng 7,4% so với kế hoạch, tăng 124% so với cùng kỳ.

* Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 6.2022 ước đạt 59.963 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 3,1% so với đầu năm và chiếm 9,8% tổng nguồn vốn huy động.

* 6 tháng đầu năm 2022, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước thực hiện 344,6 ha, đạt 58,41% kế hoạch, tăng 122,83% cùng kỳ; thể tích thả mới nuôi cá bè là 2.160 m3 đạt 61,71% kế hoạch và bằng 110,77% cùng kỳ; sản lượng con giống là 25,6 triệu con đạt 56,89 % kế hoạch và bằng 48,08% cùng kỳ.

S.T