Kinh tế   Thông tin thị trường

Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 06/09/2022 - 19:44

BTNO - Trong 8 tháng đầu năm, nhóm ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện trên địa bàn tỉnh có sản lượng sản xuất tăng 10,22% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng điện mặt trời tăng 8,63%; sản lượng điện thương phẩm tăng 11,25% và sản lượng điện sản xuất từ bã mía tăng 37,24%.

Truyền tải điện cao thế về TP Tây Ninh.

* Trong tháng 8.2022, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh ước đạt 314,77 tỷ đồng, tăng 1,75% so với tháng trước và tăng đến 189,62% so với tháng cùng kỳ (do tháng 8.2021 thực hiện giãn cách xã hội). Trong đó doanh thu vận tải hành khách đạt 105,6 tỷ đồng, tăng 1,5%; doanh thu vận tải hàng hoá đạt 194,5 tỷ đồng, tăng 1,99% so với tháng trước.

* Sản lượng thịt heo xuất chuồng trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng đầu năm đạt 27.253,01 tấn, tăng 2,36% (tương ứng tăng 627,44 tấn) so với cùng kỳ. Thời gian qua đàn heo trong tỉnh đang tiếp tục hồi phục, hiện đang có khoảng 165.665 con, tăng 2,12% (tương ứng tăng 3.438 con) so với cùng kỳ.

* Trong 8 tháng đầu năm: sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 34.090 m3, so với cùng kỳ giảm 2,38% (tương ứng giảm khoảng 832 m3); sản lượng củi khai thác đạt 153.237 Ste, so cùng kỳ giảm 3,64% (tương ứng giảm 5.787 Ste) do diện tích rừng trồng và cây trồng phân tán giảm.

S.T