Kinh tế   Thông tin thị trường

Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 16/09/2022 - 09:14

BTNO - Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong 8 tháng qua thực hiện được 2.659 tỷ đồng, bằng 63,83% kế hoạch năm, tăng 24,57% so với cùng kỳ.

Nâng cấp đường giao thông nội thị tại TP. Tây Ninh.

Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh 2.335 tỷ đồng, đạt 65,95% kế hoạch năm, tăng 33,84% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện 323,76 tỷ đồng, đạt 51,81% kế hoạch, giảm 17,92% so với cùng kỳ.

* 8 tháng đầu năm, nhiều sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh tăng khá, như: bột mì 813.887 tấn, tăng 30,05%; vỏ, ruột xe các loại 67.990 nghìn cái, tăng  29,74%; giày các loại 53.674 nghìn đôi, tăng 22,93%; Clanke Poolan 527.187 tấn, tăng 22,36%; gạch các loại 464.109 ngàn viên, tăng 9,45%; nước máy sản xuất 8.160 ngàn mét khối, tăng 3,48%...

* Tính chung 8 tháng, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.506 tỷ đồng, tăng 54,10% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách tăng 130,86%, doanh thu vận chuyển hàng hoá tăng 25,07% và doanh thu hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 111,66% so với cùng kỳ.

* Kết quả đến tháng 8, toàn tỉnh thực hiện tiêm được 217.604 liều vaccine phòng bệnh gia súc, gia cầm các loại; giám sát thực hiện tiêu độc sát trùng 9.561.340m2 tại các cơ sở chăn nuôi, 548.108m2 tại các cơ sở giết mổ, 12.310m3 lò ấp và gần 9.000 phương tiện vận chuyển khác.

S.T