BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 30/09/2022 - 00:30

BTNO - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 71.850 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hoá ước thực hiện 56.681 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ.

Bán lẻ quần áo may sẵn tại chợ Long Hoa- thị xã Hoà Thành.

* Vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 9.2022 ước đạt 62.640 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm và tăng 21,4% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm và chiếm 9,6% tổng nguồn vốn huy động.

* Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 4.165,829 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9.2022, toàn tỉnh ước giải ngân được hơn 2.610 tỷ đồng, đạt 73,08% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 62,76% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

* Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 8.744 tỷ đồng, đạt 87,3% so với dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Trong đó phần thu nội địa thực hiện 7.470 tỷ đồng, đạt 85,7% so với dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

S.T