BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 03/10/2022 - 23:27

BTNO - Trong tháng 9.2022, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước giảm 4,06% so với tháng 8.2022, chủ yếu do có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, luỹ kế 9 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng đến 20,13% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 9 tháng những năm gần đây.

Sản xuất hàng cơ khí ở TP. Tây Ninh.

* 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng 136.583 ha lúa, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vụ Đông Xuân 47.531 ha, tăng 1.153 ha; vụ Hè Thu 49.553 ha, giảm 1.208 ha; vụ Mùa đến giữa tháng 9 xuống giống được 39.499 ha, giảm 39 ha so với cùng kỳ.

* Trong 9 tháng năm 2022: sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.153,32 tấn, tăng 4,59% (tương ứng tăng 94,5 tấn) so với cùng kỳ; sản lượng sữa bò tươi thu hoạch ước đạt 31.844,75 tấn, giảm 1,94% (tương ứng giảm 631 tấn) so với cùng kỳ.

* 9 tháng, sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn tỉnh ước đạt 38.486,30 m3, so với cùng kỳ giảm 2,50% (tương ứng giảm gần 1.000m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 175.745,80 Ste, so cùng kỳ giảm 3,48% (tương ứng giảm 6.328,20 Ste).

S.T